Research position in quaternary geology

A permanent position is vacant with the Quaternary geology team at NGU. The position will be assigned to the Quaternary geology team, and we are seeking a highly qualified and motivated geologist who will be involved in field work in various parts of Norway.

Applicants should have a PhD or Master with excellent skills in field-based Quaternary/glacial geology. It is important to demonstrate a solid background in one or more of the following: Quaternary geological mapping, glacial depositional processes, clastic sedimentology, glacial and postglacial landscape development and Quaternary stratigraphy. Relevant GIS-experience would be an advantage.

The applicant should demonstrate the ability to work independently, as well as within a multidisciplinary team. Relevant field experience is necessary, and 4-8 weeks of field work and mapping pr year is estimated for this position. Researchers are expected to initiate and lead projects. The researcher will have to communicate geological data out to national and local communities, as well as to the national and international scientific community. The applicant should master Scandinavian and English languages in written and oral form. Driver license for car is required.

We can offer a favourable working environment, unique scientific challenges, and good possibilities for international collaboration. NGU considers diversity as a benefit for our performance, and encourages qualified candidates to apply, regardless of age, gender, disability, national or ethnic background. NGU is an Inclusive Workplace enterprise, and we will facilitate for applicants with disabilities.

Remuneration of the position will be according to the Government's main agreement on wages:

Scientist with PhD degree (code 1109) from NOK 514 800,- gross per year.
Scientist with Master degree (code 1108) from NOK 449 000,- gross per year

For further information, please contact Quaternary geology team leader Astrid Lyså (+47 73 904113, astrid.lysa@ngu.no) or Director of the Geomapping Division Øystein Nordgulen (+47 73904245, oystein.nordgulen@ngu.no).

Application with CV, publications and the name and e-mail address of three professionals for reference should be submitted by February 17. 2019 by using the "apply now" button below.

The list of applicants is publicly available information. Only in special cases will this information be held back.


Forsker i terrestrisk kvartærgeologi

Det er ledig en fast stilling som forsker i kvartærgeologi ved NGU. Stillingen er knyttet til laget for kvartærgeologi, og vi søker etter en godt kvalifisert og motivert geolog som vil delta i feltarbeid over hele landet.

Søkere til stillingen må ha fullført mastergrad eller doktorgrad. Vi ønsker en person med gode kunnskaper og ferdigheter innen feltbasert terrestrisk kvartærgeologi/glasialgeologi. Relevant felterfaring må kunne dokumenteres. Søkere må kunne dokumentere kunnskap og erfaring innen ett eller flere av følgende områder: Kvartærgeologisk kartlegging, glasiale avsetningsprosesser, klastisk sedimentologi, dannelser av landformer, kvartær landskapsutvikling og kvartær stratigrafi. Erfaring med Geografiske Informasjonssystemer (GIS) og visualiseringsverktøy vil være en fordel.

Det legges vekt på gode samarbeidsegenskaper, selvstendighet, interesse for feltarbeid og evne til å initiere og lede prosjekter. Den som blir tilsatt må kunne bidra med formidling av geologi til brukere av NGU sine kartdata, til nasjonale og internasjonale forskningsmiljø, og til samfunnet generelt. Det må påregnes fire til åtte ukers feltarbeid hvert år, bl.a. kvartærgeologisk kartlegging. Den som blir tilsatt må kunne beherske skandinavisk språk skriftlig og muntlig. Gode engelskkunnskaper er en fordel. Kandidaten må ha førerkort for bil.

Vi kan tilby et godt og kompetent arbeidsmiljø med spennende faglige utfordringer og gode muligheter for faglig utvikling og internasjonalt samarbeid. NGU ser mangfold som en styrke for oppgaveløsningen, og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi vil legge forholdene til rette for søkere med nedsatt funksjonsevne.

Stillingen blir lønnet etter Statens hovedtariffavtale som:
Forsker med doktorgrad (stillingskode 1109) fra kr. 514 800,- brutto pr. pr. år.
Forsker med mastergrad (stillingskode 1108) fra kr. 449 000,- brutto pr. år
Av beløpet trekkes 2 % til Statens pensjonskasse.

Ytterligere informasjon om stillingen fås ved henvendelse til lagleder Astrid Lyså, (astrid.lysa@ngu.no) (+ 47 73 90 41 13), eller avdelingsdirektør Øystein Nordgulen, (oystein.nordgulen@ngu.no) (+ 47 73 90 42 45).

Søknad med CV, vitnemål og navn på tre fagpersoner som referanser registreres elektronisk innen 17. februar 2019 ved å trykke ”søk på stilling” oppe til høyre.

I henhold til offentlighetsloven § 25, andre ledd, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Kandidaten vil da bli varslet på forhånd.

posted: 09 January 2019     Please mention EARTHWORKS when responding to this advertisement.