Scientist, natural construction materials (12-19)

The Geological Survey of Norway (NGU) has a vacant position for a scientists/senior scientist in hard rock aggregates and natural stone. The position is assigned to the Natural Construction Materials team, which consist of 9 scientists/engineers. The team works primarily with geological information about resources of sand and gravel, rock aggregate and natural stone in Norway, and is responsible for national databases on these subjects.

Tasks

The researcher will predominantly work with geological mapping, sampling and analyses of hard rock construction materials (aggregate and natural stone) and take part in the responsibilities regarding the national databases. The researcher will collaborate with other teams at NGU, other public entities, industry and European research groups. We would also expect the appointed person to disseminate results at professional meetings, in reports and scientific journals, and to the public in general.

Qualifications

The successful candidate must have completed a Master or PhD education in bedrock or economic/exploration geology at the time the position starts and preferably have some relevant work experience. For this position we are seeking the following qualifications:

  • Documented experience of geological mapping/field work
  • Good knowledge of GIS
  • Good knowledge of geological sampling and analytical methods
  • Good English skills
  • Driving license for cars

Personal characteristics

We emphasize the ability to work independently as well as within a multidisciplinary team, and to contribute to the development of new activities and projects. Applicants would be expected to disseminate geology to users of NGU’s maps and data, and to society in general. We expect positive attitude towards changes in responsibilities and work areas.

We offer

We can offer a good and inclusive work environment with unique scientific challenges and good opportunities for professional development and international collaboration. We encourage all qualified candidates to apply, regardless of, for example, age, gender (identity), national or ethnic background, functional ability, or gaps in their CV.

Remuneration of the positions will be according to the Government's main agreement on wages, as follows: Scientist with MSc degree (code 1108) from NOK 456.000 gross per year; with PhD degree (code 1109) NOK 522.800 gross per year.

Further information and how to apply

For further information, please contact team leader Tom Heldal ( 47 99091739, tom.heldal@ngu.no, or the Director of the Geological Resources and Environment Division Henrik Schiellerup, + 47 99091747, Henrik.schiellerup@ngu.no .

Application with CV, publications and the name and e-mail address of three professionals for reference should be submitted by December 13th 2019, by using the “apply for position” button to the right.

The list of applicants is made publicly available. Only in special cases will this information be withheld.

Applicants who declare that they have impaired ability or gaps in their CV are informed that this information may be used for statistical purposes in connection with the inclusion program of the Norwegian government if the person is hired.Forsker byggeråstoffer (12-19)

Arbeidsoppgaver

Den som ansettes vil primært jobbe med kartlegging og undersøkelser av ressurser for bruk som pukk og naturstein, samt databasearbeid i sammenheng med dette. Det vil bli mulighet for å delta på vitenskapelige arenaer både nasjonalt og internasjonalt. Arbeidet skjer i nært samarbeid med kolleger, andre offentlige etater, industri og europeiske forskningsgrupper. Resultater formidles til både geologisk og ikke-geologisk publikum gjennom foredrag, rapporter og andre publikasjoner.

Kvalifikasjoner

Vi søker etter forsker med mastergrad eller PhD/doktorgrad i geologi, fortrinnsvis berggrunnsgeologi/ressursgeologi. Den som blir tilsatt bør:

  • Kunne dokumentere erfaring/kunnskap innen geologisk kartlegging og feltarbeid
  • Beherske digitale verktøy for datainnsamling og formidling, inklusiv GIS
  • Ha kunnskap om geologisk prøvetaking og analysemetoder
  • Ha førerkort for bil

Personlige egenskaper

Den vi søker må ha evne til å arbeide selvstendig og samarbeide innenfor et team. Vi forventer fleksibilitet i forhold til endring av arbeidsoppgaver og evne/vilje til å kommunisere resultater og NGUs arbeid til samfunnet rundt oss. Vi ønsker også at vedkommende skal kunne delta aktivt i å utvikle nye aktiviteter og prosjekter.

Vi tilbyr

Vi kan tilby et godt internasjonalt arbeidsmiljø med spennende faglige utfordringer og gode muligheter for faglig utvikling og etterutdanning. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uavhengig alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn eller hull i CVen.

Stillingen blir lønnet etter Statens hovedtariffavtale som:
Forsker med doktorgrad (stillingskode 1109) fra kr 522.800 brutto pr år. Forsker med mastergrad (stillingskode 1108) fra kr 456.000 brutto pr år. Av beløpet trekkes 2 % til Statens pensjonskasse.

Mer informasjon og hvordan du kan søke

Ytterligere informasjon fås hos lagleder Tom Heldal +47 99091739, tom.heldal@ngu.no eller avdelingsdirektør Henrik Schiellerup +47 99091747, henrik.schiellerup@ngu.no.

Søknad med CV, vitnemål, publikasjonsliste og navn og e-postadresse på tre referansepersoner sendes ved å trykke «søk på stillingen» oppe til høyre innen 13.desember 2019.

Søkerlisten er offentlig. I henhold til offentlighetsloven § 25, andre ledd, kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Kandidaten vil da bli varslet på forhånd.

Søkere som opplyser om at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, blir gjort oppmerksom på at denne informasjonen kan bli brukt til statistikkformål i forbindelse med regjeringens inkluderingsdugnad, dersom vedkommende blir tilsatt.

posted: 22 November 2019     Please mention EARTHWORKS when responding to this advertisement.