Researcher at the Swedish National Seismic network

Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper


Uppsala University is a comprehensive research-intensive university with a strong international standing. Our mission is to pursue top-quality research and education and to interact constructively with society. Our most important assets are all the individuals whose curiosity and dedication make Uppsala University one of Sweden’s most exciting workplaces. Uppsala University has 40,000 students, 7,000 employees and a turnover of SEK 6.5 billion.

The Department of Earth Sciences is one of the most complete such academic departments in Europe. Our research focuses on subjects that range from the Earth’s core to the atmosphere, on scales from submicroscopic structures in minerals to the formation of mountains and oceans. We have teaching at undergraduate and graduate levels. Our courses offer a wide range within the geoscience area and several of the department's programs have received the highest rating in evaluations by the Swedish National Agency for Higher Education (Högskoleverket) and the Swedish Higher Education Authority (Universitetskanslersämbetet). For more information see www.geo.uu.se.

The Swedish National Seismic Network, SNSN (www.snsn.se), operates 65 broad-band seismic stations distributed over the length of the country. Local, regional and teleseismic earthquakes are routinely recorded, analyzed and archived. In addition to the daily operation of the network, the SNSN provides information service to support society when natural disasters occur, mostly earthquakes, tsunamis and volcanic eruptions. This service is provided to government agencies, media, the general public and businesses as well as international collaborators. A significant part of the work within the SNSN involves development of methods of data analyses, maintenance in the field, international data exchange and collaboration with other seismological networks in Europe and other parts of the world. The SNSN currently employs 10 persons, some of which on part-time positions. Organizational, the SNSN is located in the Geophysics program at the Department of Earth Sciences, and there is close collaboration between the SNSN and the Earthquake Seismology group in the Geophysics program.

Job description:

Seismologist at the SNSN. Take active part in the development of methods and software for seismic data processing and analysis. Participate in research on, and routine analysis of, local, regional and teleseismic events. Participate in information services to authorities, media and the general public as well as outreach. Field work for maintenance of permanent stations and occasional deployment of temporary stations. Participation in development projects, including with industry or international collaborators.

Qualifications: PhD in seismology or similar, preferably with a focus on method development and computational analysis. Experience with analysis of local earthquake data is required and knowledge of seismic network operations is an advantage. Familiarity with Linux/UNIX-systems is necessary as is experience with programming (Python/C/shell scripts).

Other qualifications and merits: Experience from international collaboration in larger projects is an advantage. Field work experience is a plus, as is experience of information services. We emphasize communication skills and ability to work in a group. A driver’s license is an advantage.

Uppsala University strives to be an inclusive workplace that promotes equal opportunities and attracts qualified candidates who can contribute to the University’s excellence and diversity. We welcome applications from all sections of the community and from people of all backgrounds.

Salary: According to individual qualifications.

Starting date: as soon as possible, after mutual agreement.

Type of employment: Full time position.

Working hours: 100%.

For information about the employment contact:

You are welcome to submit your application no later than 31 january 2018, UFV-PA 2017/3772.

In the event of any disagreement between the English and the Swedish versions of this announcement, the Swedish version takes precedence.

Please do not send offers of recruitment or advertising services.Applications must be submitted as described in this advertisement.

Type of employment: Permanent position
Contract type: Full time
First day of employment: Snarast, enligt överenskommelse
Salary: fixed salary
Number of positions: 1
Working hours: 100%
City: Uppsala
County: Uppsala län
Country: Sweden
Reference number: UFV-PA 2017/3772
Union representative: Ellena Papaioannou, Seko 018-471 3315
Per Sundman, Saco-rådet 018-471 1485
Suzanne Borén Andersson, TCO/ST 018-471 6251
Last application date: 2018-01-31
Link to ad: http://uu.mynetworkglobal.com/what:job/jobID:182329/

Forskare vid svenska nationella seismiska nätet

Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 40 000 studenter, 7 000 anställda och en omsättning på 6,5 miljarder kronor.

Institutionen för geovetenskaper erbjuder utbildning och forskning med en unik bredd och anses i internationella utvärderingar vara en av Europas mest kompletta geovetenskapliga institutioner. Denna bredd representeras av erfarna lärare och forskare med expertis som täcker allt från stenar och vulkaner, till jordbävningar, väder, vindkraft och klimat, från livets utveckling på jorden till dinosaurier, och från sjöar till glaciärer, koldioxidlagring och hållbara energisystem. Läs mer på http://www.geo.uu.se. Det svenska nationella seismiska nätet, SNSN (http://www.snsn.se), består av 65 moderna seismiska mätstationer spridda över hela landet från Lappland i norr till Skåne i söder. Lokala, regionala samt globala jordskalv registreras, analyseras och arkiveras inom verksamheten. Utöver den dagliga driften av nätet består verksamheten av en informationsservice som ger stöd till samhället i händelse av naturkatastrofer, främst jordskalv, tsunamier och vulkanutbrott. Denna service vänder sig till statliga myndigheter, massmedia, allmänhet och företag samt internationella samarbetspartners. Dessutom ingår till betydande del i SNSNs verksamhet fortlöpande utveckling av analysmetoder, underhållsarbete i fält, internationellt datautbyte samt samarbete med andra seismiska nätverk i Europa och övriga världen. Institutionen för geovetenskaper utlyser en forskartjänst i seismologi vid det svenska nationella seismiska nätet.

Arbetsuppgifter:

Seismolog vid SNSN. Aktivt delta i utveckling av metoder och mjukvara för seismisk dataprocessering och analys. Delta i forskning om, och rutinanalys av, lokala, regionala och teleseismiska jordskalv. Delta i informationsservicen till myndigheter, media och allmänheten samt i populärvetenskapliga aktiviteter kopplade till SNSN. Underhåll av permanenta seismiska mätstationer och installation av tillfälliga stationer. Delta i utvecklingsprojekt, också i samarbete med företag och internationella organisationer.

Kvalifikationskrav:

Den sökande bör ha en doktorsgrad eller motsvarande i seismologi, gärna med inriktning mot metodutveckling och numeriska tillämpningar. Erfarenhet av analys av lokala jordskalv är ett krav och kunskap om driften av ett seismisk nätverk är en fördel. Den sökande måste kunna arbeta med UNIX/ Linux-system och ha kunskaper om programmering, gärna i Python, C och bash/csh.

Önskvärt/meriterande i övrigt:

Erfarenhet av internationellt samarbete i stora projekt är meriterande, liksom erfarenhet av fältarbete samt informationsservice. Körkort är en fördel. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper såsom flexibilitet, stresstålighet och samarbetsförmåga.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.
Tillträde: snarast, efter överenskommelse.
Anställningsform: tillsvidare, provanställning kan tillämpas.
Anställningens omfattning: 100%.

Upplysningar om anställningen lämnas av:

Välkommen med din ansökan senast den 31 januari 2018, UFV-PA 2017/3772.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning: Heltid
Tillträde: Snarast, enligt överenskommelse
Löneform: fast lön
Antal lediga befattningar: 1
Sysselsättningsgrad: 100%
Ort: Uppsala
Län: Uppsala län
Land: Sverige
Ref. nr.: UFV-PA 2017/3772
Facklig företrädare: Ellena Papaioannou, Seko 018-471 3315
Per Sundman, Saco-rådet 018-471 1485
Suzanne Borén Andersson, TCO/ST 018-471 6251
Sista ansökningsdag: 2018-01-31
Länk till annons: http://uu.mynetworkglobal.com/what:job/jobID:182329/

posted: 17 November 2017     Please mention EARTHWORKS when responding to this advertisement.